Vampire: The masquerade pravidla- Klany

10. září 2006 v 16:08 | Evangelist
KLANY
Pokud lze věřit mýtům tak Kain zplodil několik po­tomků, kteří poté plodili dál. Tito potomci 3. generace (Antediluviané) byly otci moderních klanů a všichni vampýři mají charakteristiky (vlastnosti) těchto praotců. Je to pravda jen do určité míry, neboť každý klan má sadu svých schopností, které se jejich členové učí snáz než ostatní a každý klan má také své slabosti nebo nedo­statky, podle kterých lze určit jejich klanovou přísluš­nost.
Existuje 13 známých klanů, z nichž každý byl zplozen jedním z Antediluvianů. Ale šušká se, že ve světě jsou i jiné, méně známé klany (linie), o kterých nikdo neví, jak vznikly.
Všeobecně platí, že ze 13 velkých klanů jich 7 náleží sektě Camarilla, 2 pod Sabat a zbývající 4 leží úplně mimo sekty.
Klany Camarilly
Camarilla tvrdí, že všichni vampýři spadají pod její ve­dení ať už chtějí nebo ne. Camarilla se stává ze 7 klanů, ale členem se může stát kterýkoliv upír, pokud si to přeje.
BRUJAH
Pokud se dá Brujah věřit, kdysi byli králi filosofy v Mezopotánii, Persii a Babylónu. Ovládali říši, která byla kolébkou civilizace, vědomostí, znalostí. Ve své touze po osvobození a osvícení zabili svého zakladatele. Kvůli tomu je Kain vyhnal z prvního města.
Od té doby Brujah upadali a nyní jsou považováni za rozmazlené potomky, kteří nemají smysl pro čest nebo historii. Jde hlavně o rebely, kteří jsou proti čemukoliv. Mnoho Brujah patří k anarchům, kteří popírají autoritu a jakoukoliv strukturu a neslouží žádnému vládci.
GANGREL
Jde o upíry mající šokující zvířecí tendence a rysy. Zřídkakdy zůstávají na jednom místě. Jsou to vlastně nomádičtí cestovatelé nebo tuláci spokojení jen pod otevřenou oblohou. Říká se, že jejich zakladatelem byl barbar a proto Gangrel často provádějí akt Přijetí na mimoměstských příchozích.
Ačkoli mnozí z nich nesnáší městské davy, přítomnost vlkodlaků mimo civilizaci zabraňuje většině Gangrel v životě mimo město. Zdá se, že vampýři Gangrel podpo­rují Camarillu jen proto, že do jejich životů zasahuje méně než Sabat. Někteří Gangrel říkají, že nezávislost by byla lepší než patřit pod Camarillu. Účast tohoto klanu v Camarille je tedy dosti nejistá.
MALKAVIAN
Tento klan v historii mnoho trpěl a pokračuje v tom i dnes. Každý člen tohoto klanu je postižen šílenstvím a všichni jsou otroky své slabomyslnosti.
O zakladateli se říká, že byl jedním z nejdůležitějších upírů starých časů. Ale protože spáchal nějaký těžký zločin, seslal na něj Kain kletbu a jeho potomci byli postiženi šílenstvím.
Během historie byli Malkavian obávaní kvůli svému bizarnímu chování a ti Rodní, kteří se setkávají s Malka­vian, tvrdí, že klan je ještě morbidnější a nestálejší. Šíří šílenství jako nějakou nemoc.
I když byli Malkavian v historii rozštěpeni na spoustu částí a naprosto neorganizovaní, nedávné migrační vlny a nevyhnutelné setkání způsobili, že mnoho Starších se začali obávat o budoucnost tohoto šíleného klanu.
NOSFERATU
Členové klanu Nosferatu trpí nejviditelnější kletbou ze všech. Proces Přijetí strašlivě zdeformoval jejich podobu a přeměnil je doslova v monstra. Legendy říkají, že Nos­feratu byli takto prokleti kvůli degeneraci jejich zakla­datele.
Nosferatu mají reputaci jako strážci tajných informcí a tajemství, neboť jejich strašlivý vzhled je donutil dovést k dokonalosti jejich mystickou schopnost se schovat.
V současnosti tento klan prohlašuje, že se distancuje od svého zakladatele a už mu neslouží. Někteří vampýři si šuškají, že tento klan vychází velmi špatně se svým předkem a ten aktivně vyhledává možnost jejich zničení.
TOREADOR
Klan Toreador si libuje v nadbytku a degenerovanosti a prohlašují o sobě, že jsou patroni umění. Do jisté míry je to pravda, protože klan má mezi svými řadami mnoho talentovaných umělců, muzikantů, poetů, spisovatelů, malířů aj. Na druhé straně obsahuje mnoho pozérů, kteří se považují za velké estéty, ale nemají žádnou schopnost tvořit.
Podle legendy podporují Toreador umění proto, že je­jich zakladatel provedl Přijetí na dvojčatech. Tyto dvoj­čata žila své neživoty v kráse, zatímco jejich Sir Arikel je uchránil před morem, hladomorem a jiných ran, které pohltili první město. Říká se také, že jedno z dvojčat bylo zbaveno nesmrtelnosti a zabilo svého bratra i Sira. Klan Toreador to však samozřejmě vehementně popírá a ti, kdo se o tom zmíní musí čelit zlobě celého klanu.
TREMERE
Žádný klan není zahalen tolik závojem tajemství jako Tremere. Jsou to vlastně zakladatelé, vynálezci a praktici strašné krvavé magie. Mají úzce propletenou politickou strukturu založenou na získání moci a stejně tak fana­tické oddanosti klanu, kterou nelze najít v žádném z ostatních klanů.
Kvůli tomuto závoji tajemství kolem nich, kolují mnohé historky o povaze jejich vampyrysmu. Někteří Rodní tvrdí, že Tremere nejsou vampýři vůbec. Ale jsou to jenom smrtelní čarodějové, na které byla seslána kletba věčnosti, zatímco studovali tajemství nesmrtel­nosti.
Jedna z nejčastějších povídaček říká, že zakladatel klanu Tremere podstupuje strašnou metamorfózu v něco jiného. Klan Tremere o tom mlčí a na ty, co si myslí, že poznají jeho tajemství, se dívají odměřeně.
VENTRUE
Tito jmenovaní vůdci Camarilly prohlašují, že oni vy­tvořili a udržují organizaci sekty již od jejího založení. Klan má podezření, že jeho zakladatel byl zabit členem klanu Brujah. V každém případě je jejich zakladatel dozajista mrtev a tím pádem již nezávisí na linii Anted­iluvianů.
Ventrue se aktivně účastní Jyhádu, ve kterém si zkouší svůj strašlivý vliv na jiné svého druhu.
Klany sekty Sabat
Podobně jako Camarilla vítá Sabat všechny vampýry, kteří se chtějí stát jeho členy. Ale za předpokladu, že je tento upír ochotný přistoupit na nelidskou filosofii sekty.
Téměř každý Camarillský klan má své zrádce (anti­klan) v sektě Sabat. Tyto zrádcovské klany rebelují proti svým dřívějším klanům a dávají přednost monstróznímu způsobu myšlení.
Oba vedoucí klany Sabatu tvrdí, že zničili své Anted­iluviány a usilují o anihilaci i ostatních.
LASOMBRA
Členové klanu Lasombra jsou mistři temnoty a stínu a mají v Sabatu podobnou funkci jako klan Ventrue v Camarille. Mnoho vampýrů nahlíží na Ventrue a Lasom­bra na přeměněné odrazy jeden druhého. Kdysi byli členové Lasombry šlechtici, ale chaos v historii upírů a vytvoření sekty Sabat způsobilo, že se mnozí z nich od­vrátili od svých původů.
Nyní se Lasombra věnují zatracení toho, že jsou upíry nebo existence vampýrů.
Sabat ovlivnil Lasombra do hloubky a naopak. Bez ve­dení těchto padlých aristokratů by se Sabat brzy rozpadl.
TZIMISCE
Dříve to byli tyranové z východní Evropy, ale byli vy­hnáni ze své země a spadli do spárů Sabatu. Klan Tzi­misce je klanem odmítání všech lidských věcí. Někteří Rodní tvrdí, že Tzimisce byli nejmocnějším klanem na světě, ale jejich historie a ostatní vampýři se proti nim spikli a způsobili, že klan zdegeneroval až do současného stavu. Více než ostatní Rodní se Tzimisce oddávají své monstróznosti.
Cvičí se v tvarovaní těl, což je jedna z jejich disciplín, kterou využívají k znetvoření svých nepřátel a zkrášlení sebe sama.
Nezávislí
Nezávislé klany se nehlásí k členství v žádné sektě, místo toho se drží principu svých mýtických zakladatelů. Nezávislé klany mají tendence být nejvíce sociálními vampýry neboť jejich klanové povinnosti způsobují, že jednají z ostatními Rodnými noc co noc.
Nezávislí vampýři překračují Domény Camarilly i Sa­batu stále častěji a tyto sekty si začínají uvědomovat, že čtyři neutrální klany vytvářejí sítě a hájí své zájmy a cíle, které jsou mnohem vyšší, než si představovali.
ASAMITE
Asamite jsou obávaní assasini ze zemí daleko na vý­chodě. Žádný jiný klan nemá takovou reputaci co se týče diablerie (zlotřilost). Často prodávají své služby jiným vampýrům a bývají najímáni jako zabijáci.
Podle učení Asamite pijí krev ostatních Rodných na příkaz svého zakladatele a pokouší se tím očistit vlastní krev.
Asamite jsou tak obávaní, že během revolty anarchů prokleli Tremere tento klan a znemožnili jim touto klet­bou pít krev jiných upírů. Avšak Asamite se nedávno této kletby zbavili a znovu páchají diablerie.
Někteří vampýři věří, že Asamite teď jednají jako ná­stroj starší moci. Možná se připravují sehrát svou předur­čenou roli v posledních tazích Jyhádu.
STOUPENCI SETA
O těchto vampýrech se říká, že uctívají nemrtvé bož­stvo upíra Seta. Slouží mu s veškerým úsilím. Zdá se, že tito Setité se zaměřují ne zkorumpování ostatních, chytání obětí díky jejich vlastním slabostem. Ale nikdo neví proč to dělají.
Ostatní Rodní nemají Stoupence Seta rádi a klan samý tvrdí, že nemá žádné spojence. Nicméně mnoho vampýrů vyhledává Setity, protože se o klanu říká, že mají ta­jemné nadání a znají tajemství ze starších dob.
Mnoho vládců odmítá povolit tomuto klanu vstup do svých měst. Setity dal dohromady nějaký zlověstný účel a patří k několika málo klanům o kterých se říká, že o kterých se říká, že mají neustálý kontakt se svým zakla­datelem. Mnoho vampýrů se oprávněně obává těchto upírů s rozdvojeným jazykem neboť už jejich samotná přítomnost často stačí, aby se Rodný dostal na šikmou plochu.
GIOVANNI
Členové klanu Giovanni jsou finančníky a nekromanty. Směňování zboží (duší) poskytlo tomuto klanu nepřimě­řené množství moci, zatímco směňování ve světě financí způsobilo, že je tento klan neobyčejně bohatý.
Giovanni mají z několika důvodů velmi špatnou po­věst. Jedním z nich je, že klan vyrval své postavení z rukou vampýra, který je počal. Poté, co se vůdce rodiny Giovanni stal upírem, zničil svého Sira a krevní linii a znovu založil tento klan podle svých představ.
RAVNOS
Potomci tohoto cikánského klanu a jejich předchůdců pochází z Indie. Stejně jako Cikáni jsou Ravnos považo­váni za zloděje a tuláky.
Mnoho vládců a vůdců Sabatu popravuje Ravnos kvůli zmatkům, které následují tyto upíry. Ravnos oplácejí opovržení Sabatu a Camarilly stejnou měrou.
Ravnos jsou také známi pro svou schopnost vytvářet úžasné iluze.
Nedávné přesuny Ravnos se stali ještě více chaotičtější než v minulosti. Říká se, že se začali pohybovat po důle­žitých městech v Evropě a Asii. Mluví se také hodně o jejich Metuzalémech, kteří se probudili ze strnulosti a řídí plány svých potomků.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Bára Bára | E-mail | 7. října 2006 v 12:48 | Reagovat

Tenhle článek nemá chybu. Díky!

2 honza honza | 18. října 2006 v 16:00 | Reagovat

probůh, všichni jsme Kainovi děti, tak co je tohle za píčoviny?

3 Evangelist Evangelist | Web | 18. října 2006 v 18:21 | Reagovat

Honza:To jsou pravidla RPG hry Vampire: The masquerade, viš ?

4 Já!!!s velkým "J" Já!!!s velkým "J" | 7. února 2007 v 14:36 | Reagovat

Tremere jsou uplně nejlepší!!!!!

5 Niko Niko | 20. února 2007 v 19:15 | Reagovat

Malkaviani sou šílenci, a proto je mám ráááááááád : )

6 Kallen Kallen | 3. května 2007 v 15:42 | Reagovat

Nejlepší jsou lasombráci

7 Ireas Ireas | 16. srpna 2007 v 17:30 | Reagovat

nejlepší jsou Tzimicze a hotovo :D

8 Evangelista Evangelista | Web | 16. srpna 2007 v 18:31 | Reagovat

Ireas: já hlasuju pro ASSAMITE !!! :)))

9 Beldin Beldin | 7. února 2008 v 18:38 | Reagovat

Docela bych si zahrál :-) Sice jsem odchovanej na DrD, ale stálo by za to zahrát si hru s temnější atmosférou.... Jenom by tady bylo těžký hrát lehce dobrou postavu :-))))

10 Princ De'Lafoe Princ De'Lafoe | 11. února 2008 v 15:11 | Reagovat

VtM je prostě nej.

11 Renhard von Ullersdorf Renhard von Ullersdorf | E-mail | 6. dubna 2008 v 21:50 | Reagovat

Tremere forever!!! Tremeri tempora per omnia!!!

12 Ney Ney | 13. srpna 2008 v 10:11 | Reagovat

Malkavové :))

13 Cainite Cainite | 15. června 2009 v 18:15 | Reagovat

Child's of Malkav forever

14 míra míra | E-mail | 30. srpna 2009 v 14:00 | Reagovat

Hej kolik minimálně hráču může hrát Vampire:the eternal struggle?četl jsem že 3 ale jde to i dvěma?
a ješť jedna věc vlastníte někdo kompletní pravidla této hry?napište mi odpověĎ sem a pak se domluvíme..cus mira

15 ghostny17 ghostny17 | 23. června 2010 v 21:53 | Reagovat

me nezajimaji pravidla nejake pitome hry na upirske klany,potrebovala bych vedet jestli existuji opravdove klany(verim ze existuji) a nejake informace o nich.normalne komentare nepisu ale ted jsem se uz vazne neudrzela..
i kdyz pochybuju ze by o sobe skutecne klany poskytly nejake informace..)

16 Evangelista Malefique Evangelista Malefique | 25. června 2010 v 13:27 | Reagovat

já dost pochybuju o tom, že vůbec existují upíři, natož klany :P

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama