Vampire: The masquerade pravidla- Rodní

10. září 2006 v 16:06 | Evangelist
RODNÍ - Kindred
Vampýři byli často obávaní jako monstra noci, strašlivé černé siluety, které se plíží temnotou, aby kradli novoro­zeňata z kolébek a sáli krev nevinných. Vampýři jsou také tvorové oplývající neskutečnou krásou, silnou vášní a predátorskou sensualitou.
Každý vampýr je jedinečný a každý by mohl vyprávět svůj vlastní příběh. Nejdůležitější charakteristikou všech vampýrů je hlavně jejich zatracení! Mnohem důležitější než nějaká sekta, klan, linie nebo jakýkoliv důvod je fakt, že všichni upíři jsou nemrtvými predátory. Veškeré po­vinnosti jsou až na druhém místě; po nutkání hladu, kte­rému nelze uniknout. Bez výjimek jsou vampýři vlastně paraziti prokleti osudem, aby lovili ty, ze kterých pochá­zejí. Toto téma kladou vampýři na první místo.
Vampýři jsou monstra. Jaký je to pocit zanechat mrtvé tělo dítěte ve stoce, manipulovat smrtelníky jako pěšáky na šachovnici, mít podezření, že Starší vás používají jako nevědomou zbraň proti svým sokům? Žít neživot v taj­nosti a krveprolití, propadat nástrahám bestiea a trhat nevinné oběti na kousky?
Rodní vyvinuli složitou společnost, která existuje okolo smrtelníku mimo jejich zraky. Věk, klan, sekta, Sir, moc, vliv a mnoho jiných aspektů neživota dělá z Rodných to, čím jsou. Součástí existence Rodných je členství v mnoha sociálních kastách, ze kterých se skládá jejich společnost. Vytvořením a prosazením různých divizí a rolí. Je jedno jak jsou umělé, Kindred hledají únik před bestií, která se v nich nachází.
VtM je dvojitou schovávanou: tak jak se upíři musí skrývat před smrtelníky tak se musí skrývat sami před sebou. A předstírat, že nejsou těmi hrůzami, kterými ve skutečnosti jsou. Jeden ze způsobů, kterým se takový prokletý vyznačuje, je kombinace věku a generace.
Generace znamená, jak moc je vampýr vzdáleným po­tomkem od samotného Caina.
Mladí vampýři musí prokázat sami sebe před Staršími, aby jim bylo dáno aspoň nějaké postavení. A společnost Rodných je často tak stagnující a nudná jako jsou sa­motní nesmrtelní. Je zde však malý stupeň pohybu, ne­boť starší Rodní pátrají po spojencích, kteří by jim mohli pomoci v Jyhádu, proti jejich rivalům. Nejvyšší posta­vení se připisuje Antediluvianům jsou to upíři 3 gene­race. Většina upírů považuje tyto Rodné za legendární a je jisté, že žádný z nich nebyl viděn za moderních nocí. Nejnižší příčku postavení obývají nově narození Caitiff, kteří nepatří k žádnému klanu, nebo mají příliš řídkou krev, takže u nich nelze určit žádnou linii.
ANTEDILUVIANÉ
Tito starobylí vampýři, pokud vůbec existují, jsou pravděpodobně nejmocnější bytosti na světě. Členové této generace jsou vzdáleni pouze 2 kroky od prvního vampýra Caina.
Když se Antediluviané rozhodnou povstat ze svého dlouhého spánku ovlivní vše a každého, s kým se dosta­nou do kontaktu. Podle několika úlomků informací o jejich činech mají vskutku božskou moc. Podle legend Rodných, bylo původně 13 Antediluvianů, ačkoliv ně­kteří byli následně potom zničeni. Jejich věčný boj Jyhád se dotýká veškerých Rodných a nespočetné vrstvy mani­pulace a podvodů dělá z těchto starobylých ještě více nepochopitelnou záležitost.
METHUSELAHOVÉ (Methusalémové)
Jestliže jsou Antediluviané pro upíry bohy, strašliví Methusalémové jsou polobohy a Avatary. V době, kdy vampýr dosáhne 1000 až 1500 let, se stane s tímto Rod­ným závažná změna. Někdy je tato změna fyzická, ale jindy je mentální nebo emocionální.
Ať už je povaha této změny jakákoliv, výsledkem je, že upír už nenese žádné známky lidskosti. On se vlastně přesune z pozemského života do království nadpřirozena, a Methuseláhové si jdou často odpočinout do země, kde mohou v klidu spát a nemusí se strachovat z tesáků mladších vampýrů.
Jejich moc je však tak velká, že pokračují v řízení svých tajemných plánů mentálně tím, že komunikují magicky nebo telepaticky a téměř vždycky neviditelně se svými přisluhovači. Rodní se Methusalémů velmi bojí, protože jsou jim připisovány strašlivé charakteristiky. Vyprávějí se příběhy o Methusalémech, jejichž kůže zkameněla nebo že jejich podoba byla různě deformo­vána nebo byli tak krásní, že se na to nedalo ani dívat. O některých se tvrdí, že pijí jenom krev vampýrů, zatímco ostatní ovládají osudy celých národů ze svých studených hrobek.
STARŠÍ - ELDERS
Starší jsou Rodní, kteří existují již stovky let a typicky se jedná o upíry ze 6. až 8. generace. S po staletí nauče­nou lstivostí a touhou po moci jsou tito členové fyzicky nejaktivnějšími účastníky Jyhádu, protože se jich netý­kají záchvaty strnulosti, které se vyskytují u Methuselahů a Antediluvianů. Ale mají docela dost moci a nelze s nimi manipulovat jako s ostatními Rodnými.
Termín Starší je velmi subjektivní, protože vampýr který se kvalifikuje jako Starší v novém světě může být docela mladíček v Evropě nebo starších koutech země. Starší udržují pevný stisk na mocenské struktuře Rod­ných a zabraňují mladším vampýrům v získávání vlivu tím, že se snaží udržet svou vládu.
ANCILLAE
Jsou relativně mladí vampýři mezi 100 - 200 let neži­vota, kteří se prokázali jako hodnotní členové společnosti Rodných. Ancillaeové jsou posluhovači významnějších vampýrů a pokud jsou dostatečně chytří, budou vlastně oni příští Starší. Ancillae je úroveň mezi Novorozencem a Starším. Ale nemají tolik zkušeností, aby se stali sku­tečnými pány Jyhádu. Jelikož v posledních dvou letech populace světa vzrostla, většina upírů jsou vlastně Ansi­láje.
NEONATES - NOVOROZENCI
Novorozenci se různí; od nově vytvořených vampýrů až po neaktivní upíry, kterým může být 100 a více let. Jsou poznačeni stigmatem, že Starším neukázali své schopnosti. Jsou to nezkušení vampýři, ze kterých by snad jedné noci mohlo něco být, ale spíše budou fungo­vat jako pěšáci v plánech ostatních nemrtvých.
NEZKUŠENCI
Taky se jim říká Děti. Ačkoliv každý vampýr kromě Caina je někdy dítětem. Nezkušenci jsou nově narození upíři, kteří jsou v učení a pod ochranou svých Sirů, tedy vampýrů kteří je stvořily. Nezkušenci nejsou považováni za právoplatné členy společnosti Rodných a často se s nimi jedná bez respektu, jakoby to bylo Sirovo vlastnic­tví. Když se Sir rozhodne, že jeho Dítě je připraveno, Nezkušenec se může stát Novorozencem, ale až po schválení vládce (Prince).
JINÉ SKUPINY
ANARCHOVÉ
Jsou to vampýři, kteří odmítají tradice Caina a nařízení Starších, kteří je prosazují. Je ironické, že Starší se záští dovolují anarchům vyšplhat se na určité postavení, pro­tože anarchové mají schopnost získat moc, navzdory opozici Starších. Anarchové jsou také respektováni pro svou vášeň a energii, která se nachází jen u málo Rod­ných. A nakonec se většina Rodných na anarchy dívá jako na šakaly a mrchožrouty, kteří udržují své nežití díky tomu, co proklouzne Starším mezi prsty.
CAITIFF
Jsou to upíři bez klanu, vyvržení ostatními Rodnými a opovrhováni těmi, co si dají tu práci, aby si jich všimli.
Vampýři mohou být bez klanu buď proto, že neví kdo je jejich Sirem a tím vlastně neví nic o své linii nebo tím, že jsou tak slabá generace, že v nich nelze poznat žádné charakteristiky jejich klanu. Caitiffové jsou téměř vždy považováni za bastardy, nebo sirotky. I když někteří se mohou dostat, až mezi anarchy. Dříve bylo jen málo Caitiffů, ale období po 2. světové válce zaznamenalo velký nárůst jejich počtu. Někteří Starší si s vážným výrazem špitají o době Řídké krve, která naznačuje blíz­kost Geheny.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama