Vampire: The masquerade pravidla- Tradice a sekty

10. září 2006 v 16:08 | Evangelist
TRADICE
Vampýři žijící ve městě, které má vládce, musí při­jmout určitou zodpovědnost za zachování bezpečnosti a stability. Tato stabilita je udržována jen tehdy, chovají-li se Rodní příslušným způsobem, stanoveným univerzální sadou pravidel. Těchto šest pravidel se nazývá Tradice.
Tvoří jediný a nejsilnější zákon ve vampýří společnosti a Rodní si mohou být jisti, že kam pojedou, tam budou tyto Tradice platit. Mohou být vykládány různě, ale stále ještě existují. Jejich prosazováním získává vládce svou moc, a proto patřívají vládcové mezi fanatické obhájce Tradic.
Těchto 6 tradic nebylo nikdy sepsáno, ale všichni vam­pýři (včetně těch co je porušují) je znají. Podpůrci Tradic tvrdí, že nový Rodný se nestane opravdovým upírem, dokud jej jeho Sir neseznámí s těmito Tradicemi.
Někteří Rodní (děti moderního světa) si myslí, že jsou tradice jen nástrojem, aby si Starší mohli udržet svou moc nad Rodnými a jde o zastaralý nástroj. Říkají, že je čas začít žít v moderní době a skončit s Tradicemi.
Vampýři ze sekty Sabat se tímto tvrzením řídí a proto jsou největšími porušovateli Tradic. Toto je jeden z hlavních důvodů útoků na staré mocenské struktury.
Tradice se nejčastěji vyskytují v této slovní podobě:
1. tradice - MAŠKARÁDA
Nikdy neukážeš svou pravou podstatu těm, kdož nejsou naši krve. Pokud tak učiníš, vzdáváš se nároku, být jed­ním z nás a budeš zničen.
2. tradice - DOMÉNA
Tvé panství patří jen tobě. Na tvém panství tě budou respektovat. Tvé slovo je na tvém panství zákonem.
3. tradice - POTOMSTVO
Vytvoříš jiné svého druhu jen se svolením svého Star­šího. Když stvoříš jiného svého druhu bez souhlasu, budeš zničen ty i tvůj potomek.
4. tradice - ODPOVĚDNOST
Ti, které vytvoříš, jsou tvými Dětmi. Než budou tvé Děti propuštěny do světa, povedeš je ve všech ohledech. Jejich hříchy jsou tvými hříchy.
5. tradice - POHOSTINNOST
Cti panství ostatních. Po příchodu do města oznam svoji přítomnost tomu, kdo jest vládcem města. Bez jeho slova nejsi nic.
6. tradice - ZNIČENÍ
Nezabiješ jiného svého druhu. Právo zničení náleží tvému Staršímu. Jen Starší smějí svolat Krvavý lov.
LEXTALIONIS
Starobylý zákon oko za oko, zub za zub platí i mezi Rodnými. Předpis je jednoduchý: ti co poruší zákon, jsou zabiti. Vampýr, který poruší Tradice a snese na svou hlavu zlobu Starších je loven a zničen. Očekává se, že se lovu zúčastní všichni, kdo slyšeli jeho svolání.
Nejčastější název pro tuto akci je Krvavý lov. Mohou jej svolat jen Starší v městě. Ve většině případů se jedná o vládce města. Ostatní starší nebo Ancillaeové mohou lov také svolat, ale nikdo je nemusí následovat a většinou tak ani mnoho Rodných nečiní. Jen bláznivý vládce by svolal Krvavý lov jen z osobních důvodů, protože všichni upíři ví, k čemu tento lov slouží.
Krvavý lov není 'hon na lišku', i když si to někteří mladší vampýři myslí. Lovci se rozprostřou po městě a vytvoří jakousi uzavřenou síť. Když je lovený spatřen, okamžitě jsou o něm zpraveni všichni lovci a jednají podle toho. Do lovu jsou nevědomky zapojeni i smrtel­níci. Může se tedy stát, že jsou všechny lety z města obsazeny, cesty hlídá policie pod 'dohledem', bankovní konta loveného jsou zmrazeny...
Krvavý lov se nesvolává lehce, ale jakmile se tak stane, nic jej už nezastaví. Ale vládce, který svolá lov bez pří­činy, zcela jistě přijde o své postavení.
Lovený se může pokusit prchnout z města a najít si nový úkryt, avšak v daném městě zůstává lov stále v platnosti bez ohledu na to, co se stane v budoucnosti. Takže lovený by se neměl nikdy pokoušet vrátit zpět.
V případě těch opravdu strašných zločinů se pošle zpráva i do jiných měst a lov se může rozšířit i na ně (záleží na Princi). Jde o zločiny typu odhalení Maškarády na televizní obrazovce.
ELYSIUM
Ačkoli mnoho mladších vampýrů považuje Elysium za strnulý, konzervativní a zastaralý zvyk, jde vlastně o jednu z nejctěnějších tradic Rodných. Vládce může určit jistá místa ve svém panství Elysiem, což je místo, kde se nesmí páchat násilnosti. Chodí se do něj diskutovat, probírat záležitosti s nadřízenými z města, apod.
I pokud diskuse přejde do urážek a slovních rozepří je zakázáno na tomto místě páchat násilnost. V Elysiu platí zákon 'vampiryckého míru'. Pokud by to někdo porušil, má vládce právo jej potrestat prostřednictvím 1. tradice.
Elysium se většinou váže k uměleckým nebo intelektu­álským prostředím jako jsou opery, divadla, galerie, muzea, university, ap. Někdy to mohou být i noční kluby nebo úkryty některého z Rodných.
Zákony Elysia jsou jednoduché:
1. Není zde povoleno žádné násilí. (Někteří vládcové nedovolují ani nošení zbraní.)
2. Nesmí být zničeno žádné umělecké dílo nebo umění (vztahuje se i na tvůrce) a to pod pohrůžkou konečné smrti.
3. Elysium je neutrální půda. Ale ve vztahu k 1. pravi­dlu: co se stane mimo něj je jiná věc. (Takže pokud Ne­zkušenec urazí v Elysiu Staršího, měl by si najít spolehlivý transport do úkrytu.)
4. Je třeba pamatovat na Maškarádu.
Je považováno za špatné způsoby, pokud v Elysiu uká­žete, že máte hlad. Někdy bývá poskytováno občerstvení, ale lovení kolem Elysia je nevhodné.
Pokud do Elysia přivede vampýr hosta, je odpovědný za jeho chování.
SEKTY
Sekty jsou skupiny vampýrů a klanů o kterých se předpokládá, že sdílejí stejnou ideologii. Poprvé se obje­vili po velké revoltě anarchů (kolem 15. století).
Většina upírů patří k nějaké sektě, ale někteří o sobě prohlašují, že jsou nezávislí. Nebo že patří ke klanu a ne sektě.
Sekta známá jako Camarilla je největší a nejmocnější, ačkoli její rivalové Sabat dosáhli nedávno také velké moci a snaží se Camarille oponovat v každém ohledu.
Tajemní Inkonu tvrdí, že nejsou sekta, ačkoli se zdá, že jsou organizováni. Projevují se ale jinak, než ostatní sekty.
Anarchové se hodně snaží vypadat jako samostatná sekta, ale jsou to oni, kdo první volají na pomoc silnou Camarillu, když se na hranicích objeví členové Sabatu. Proto si Camarillané myslí, že pod ně anarchové spadají.
CAMARILLA
Je to největší sekta, která existuje. Je prosazovatelem Maškarády a snaží se ve světě smrtelníků udržet pro vampýry místo. Je to otevřená společnost a kterýkoliv upír se může stát jejím členem bez ohledu na jeho linii.
Camarilla je největší sektou. Něco přes půlku 13 zná­mých klanů se účastní na jejích záležitostech. Sekta pořádá schůze, kterých se účastní zástupci aktivních klanů. Tato střetnutí jsou nazývána Konvokace. Také svolává pravidelné Konklávy, které jsou otevřené všem členům sekty (a nejenom jim) a tam se diskutuje o zále­žitostech pro sektu důležitých.
Pouze Justicáři (Rodní zvolení Vnitřním kruhem Ca­marilly) mohou svolávat Konklávy. Justicáři jsou často velmi staří a mnoho Rodných z nich má strach.
Střetnutí vampýrů zvaných Archony se zúčastňují Jus­ticáři. Toto střetnutí bývá obvykle zlým znamením.
SABAT
Říká se, že původy této sekty jsou ve středověkém Kultu smrti. Sabatu se bojí všichni Rodní, kteří do něj nepatří.
Tato sekta je monstrózní, násilnická a již se neřídí ani záblesky lidskosti. Její členové si místo toho užívají vampyrických neživotů. Sabatu se někdy říká Černá ruka.
Sabat aktivně vyhledává možnosti ke svržení Tradic, zničení Camarilly a podřízení si lidského rodu. Snaží se nabírat nové členy kde to jde a šíří se jako plevel.
Narozdíl od Camarilly uznává existenci Antediluvianů, i když se jim samozřejmě snaží co nejvíce oponovat. Podle Sabatské propagandy tahají Antediluviané za pro­vázky celého světa a je na nich aby jim oponovali. Ca­marillany vidí jako figurky starobylých a snaží se jim odporovat jak politicky i fyzicky.
Většina Sabaťanů opovrhuje členy Camarilly ve kte­rých vidí zbabělce, kteří se nedokáží přizpůsobit své predátorské povaze.
Vyjma členů Sabatu nikdo pořádně neví, co se uvnitř děje. Někteří upíři dokonce pochybují o jeho existenci. Jediná známá věc o Sabatu a jeho členech je láska k ohni. Mají totiž strašlivou reputaci, že za sebou zanechávají jen požáry.
INKONU
Inkonu není ani sekta, ale spíš skupina stejně smýšlejí­cích upírů. Zdá se, že si nepřáli býti loutkami Starších a podařilo se jim dostat úplně mimo Jyhád. To je to, co odlišuje vampýra Inkonu od ostatních sekt. Jsou vzdáleni od ostatních upírů a jejich machinací.
Říká se o nich, že jsou velmi staří a mají velkou moc. Mnozí z nich tráví většinu času ve stavu strnulosti, aby se vyhnuli Jyhádu. Někteří Rodní přirovnávají Inkonu k Antediluvianům a prohlašují, že odrostli ze světa a do­stali se do bezčasého stavu mysli. Ostatní Rodní věří, že se Inkonu dostávají do Golkondy, což je stav vampýří transcendence - osvícení.
Vampýři jednající s Inkonu obvykle opouštějí toto se­tkání s pocitem hluboké záhady a posvátné bázně.
Ačkoli se zdají Inkonu neformální a neorganizovaní, velmi dobře mezi sebou komunikují, ví kdy se ostatním upírům vyhnout a kdy se před nimi schovat a kdy použít svou značnou moc, aby je zahnali.
Nic víc o této sektě není známo.
KULTY GEHENY
Jak se strach z Geheny šíří vampýří komunitou, vzniká víc a víc Kultů Geheny. Tyto skupiny, které připomínají tajné společnosti nebo kliky jsou nejčastější mezi Cama­rillany, ale jsou i uvnitř Sabatu či v nezávislých klanech.
Kulty Geheny existují, aby se připravili nebo aby za­bránili konci světa. Obávají se z kulminace Jyhádu a návratu Antediluvianů. Připravují se, aby sloužili buď starobylým a tím odvrátili svou záhubu nebo aby objevili úkryty Antediluvianů a tím odvrátili Gehenu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Diaboluss Diaboluss | 24. října 2006 v 17:34 | Reagovat

moc pekny pisu o tom scenar .ICQ 462617016

2 Im Im | E-mail | 27. července 2011 v 11:49 | Reagovat

to je o nějaký hře nebo je to skutečný?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama